ZELENA SLOVENIJA

'Ne borim se za planet, ta bo vedno tu. Borim se za ohranitev življenja'

Natisni16
"Pozabljamo, da Zemljo prav malo briga BDP na prebivalca ali razvitost robotike. Ko ne bo več zmogla obremenitev, bo poskrbela in deloma že skrbi, da bomo imeli tudi mi probleme." To so besede 18-letne Mete, ki se je pridružila iniciativi Mladi za podnebno pravičnost. S članico iniciative, 22-letno Aljo smo se pogovarjali o nujnosti takojšnjega in pravičnega reševanja okoljske krize. To pa je vse prej kot le naslavljanje podnebnih sprememb.

"Val podnebnih stavk je prvotno zajel svet na pobudo mladih, vendar ga moramo nadaljevati vsi, saj nam lahko uspe le s skupnim bojem,"poudarjajo v iniciativi Mladi za podnebno pravičnost.

Začelo se je na odprtem uvodnem sestanku Mladih za podnebno pravičnost, kjer se je zbralo vsaj 120 mladih. Skupnost se zdaj širi iz dneva v dan in vse kaže, da se bo tako tudi nadaljevalo. 

Zato pozivajo vse, da se samoorganizirajo v okviru lokalnih skupnosti, šolskih razredov in prostočasnih krožkov ter tako doprinesejo k nastajajočemu podnebnemu gibanju.

V petek, 15. marca 2019, bodo ekološko ozaveščeni mladi tako protestno zapustili šolske klopi in se pet do dvanajstih zbrali na Kongresnem trgu v Ljubljani. Kot poudarjajo v iniciativi, je to le ena od aktivnosti, ki jo načrtujejo v boju za podnebno pravičnost. S članico iniciative, 22-letno Aljo smo se pogovarjali o nujnosti takojšnjega in pravičnega reševanja okoljske krize. 

"Iniciativi sem se pridružil, da dosežemo spremembe, za katere nam bodo hvaležni tudi tisti, ki se trenutno z njimi ne strinjajo." Marko, 19 let

Kako je nastala iniciativamladih, ki se bo 15. marca odločno podala na ulice z zahtevami po ukrepanju za naš planet?

Iniciativa je nastala na pobudo okoljskih aktivistov iz delovnega odbora za okoljevarstvo študentskega društva Iskra. V želji po povezovanju med različnimi mladimi okoljskimi aktivisti in aktivistkami ter gradnji širšega in močnega gibanja smo novembra 2017 vzpostavili iniciativo Mladi za podnebno pravičnost (MZPP). Politične elite in partikularni kapitalski interesi mladim prek podnebnih sprememb uničujejo prihodnost in temu se je treba upreti. Decembra 2017 je v javno obravnavo prišel predlog Energetskega koncepta Slovenije (EKS), krovni dokument za razvoj energetike v Sloveniji za naslednjih nekaj desetletij. Ker je bil dokument po našem mnenju podnebno nezadosten, smo se v iniciativi odločili, da moramo ukrepati.

Zakaj je predlog nezadosten?

Predlog upošteva prepočasno znižanje količine toplogrednih plinov, je nepravičen do mladih, škodljiv za naravo, ne spodbuja energetskih objektov v skupnostni lasti (tj. demokratizacije energetike), ni predvidel pravičnega plana prestrukturiranja za delavce v TEŠ in Premogovniku Velenje, zato smo se v iniciativi odločili, da moramo ukrepati.

"Ne borim se za planet, planet bo tu, čeprav kot puščava. Borim se za ohranitev življenja." Samo, 18 let

Kakšni so bili prvi koraki?

Decembra 2017 smo po različnih fakultetah Univerze v Ljubljani in gimnazijah v Ljubljani organizirali skupščine, na katerih smo obravnavali ta energetski predlog vlade. Demokratično smo izglasovali skupne zahteve, ki smo jih nato poslali na ministrstvo, in se udeležili sestanka, kjer smo jasno izrazili nestrinjanje s predlogom EKS in podali pozitivne rešitve, sprejete na skupščinah. Kampanja je izhajala iz razmišljanja, da je energetsko področje tako pomembno za našo prihodnost, da ga moramo demokratizirati in da sprejemanje strateških energetskih investicij ne sme biti prepuščeno peščici posameznikov in ozkim profitnim interesom. Kampanja proti Energetskemu zakonu Slovenije je bila začetna kampanja Mladih za podnebno pravičnost.

Kakosicerocenjujete angažiranost mladih na področju podnebnih sprememb v Sloveniji?

V zadnjih tednih se je izkazalo, da je angažiranost mladih za spopadanje z okoljsko krizo v Sloveniji izjemna. Aktivirali smo se mladi različnih starosti, tako študentje kot tudi srednješolci, h gibanju pa se je aktivno priključilo tudi nekaj osnovnošolcev. Imamo znanje, zahtevamo spremembe in pripravljeni smo se boriti, da jih dosežemo.

Uvodni sestanek Mladih za podnebno pravičnost v prostorih Muzeja sodobne umetnosti Metelkova.
Uvodni sestanek Mladih za podnebno pravičnost v prostorih Muzeja sodobne umetnosti Metelkova.FOTO: Iniciativa Mladi za podnebno pravičnostKoliko mladih ste pritegnili in ali računate, da se bo skupnost širila?

Skupnost se širi iz dneva v dan in vse kaže, da se bo tako tudi nadaljevalo. Začelo se je na odprtem uvodnem sestanku Mladih za podnebno pravičnost, kjer smo se v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova zbrali v velikem številu, vsaj 120 mladih. Do danes se je organizacijska skupina številčno še povečala in skupaj gradimo gibanje naprej. Zgolj štiri dni po ustvarjenju Instagramovega profila Mladi za podnebno pravičnost, ki ga je ustvarila dijaška sekcija gibanja, ima ta že več kot 1800 sledilcev. Skupnost mladih se širi tudi v globalnem merilu. Občutki ob tako hitro razširjajočem se gibanju mladih, ki se zavedamo nujnosti sprememb in jih imamo voljo doseči, so izvrstni. As. dr. Luka Omladič je po uvodnem srečanju dejal: ''Je panika, ampak tudi ni panike, ker vas je toliko tukaj.'' Za našo prihodnost gre in prav nič drugega nam ne preostane, saj kljub jasnim sporočilom znanstvenikov in že vidnim posledicam podnebnih sprememb odločevalci ne naredijo dovolj.

"Pozabljamo, da Zemljo prav malo briga BDP na prebivalca ali pa razvitost robotike. Ko ne bo več zmogla obremenitev, bo poskrbela (in deloma že skrbi), da bomo imeli tudi mi probleme." Neža, 18 let

Katereokoljske težave želitenasloviti?

Ko govorimo o podnebni pravičnosti, govorimo o socialno-ekonomskem sistemu, v katerem lahko vsak živi dostojno in kakovostno življenje. Naše gibanje torej ne naslavlja le direktnih podnebnih ukrepov, kot so zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, zaustavitev višanja globalne temperature in ohranjanje biodiverzitete, temveč zahteva spremembe v sistemu, ki nas je zaradi interesov peščice privedel do okoljske krize.

Ne borite se torej le za mlade, ampak za vse?

Borimo se za dostojno življenje delavcev, kmetov, revnih in drugih ranljivih skupin, ki prvi in najbolj občutijo posledice podnebnih sprememb, in seveda za prihodnost mladih in generacij, ki prihajajo za nami. Nič krivi bomo nosili posledice preteklega in današnjega sistematičnega uničevanja okolja.

Zahteve Mladih za podnebno pravičnost
Zahteve Mladih za podnebno pravičnostFOTO: Iniciativa Mladi za podnebno pravičnost

K delu ste pristopili izjemno resno in oblikovali več konkretnih zahtev – jih lahko nekaj predstavite?

Konkretne zahteve, ki smo jih oblikovali, so zahteva po takojšnjem razogljičenju Slovenije v skladu z omejitvijo rasti povprečne globalne temperature na največ 1,5 stopinje Celzija glede na predindustrijsko dobo, ukrepi za zmanjševanje porabe energije, zagotovitev pravičnega in konkretnega plana za delavce in skupnosti, odvisne od fosilnih goriv, na nizkoogljične vire ter spodbujanje kvalitetnih in dostojnih zelenih delovnih mest. Zahtevamo sprejemanje ukrepov za spodbujanje javnega prometa, kolesarjenja in pešačenja ter polnovredno, pretežno rastlinsko in lokalno prehrano. Ob tem zahtevamo ukrepe, ki spodbujajo človeku in okolju prijazno proizvodnjo in potrošnjo. Gospodarstvo Slovenije mora preiti na pravično krožno gospodarstvo, ki je trajnostno naravnano in ne temelji zgolj na zasledovanju rasti bruto domačega proizvoda, temveč se ravna tudi po alternativnih merilih resničnega razvoja družbe (okoljski odtis, delež prebivalstva pod pragom revščine ipd.).

Ko govorimo o podnebni pravičnosti, govorimo o socialno-ekonomskem sistemu, v katerem lahko vsak živi dostojno in kakovostno življenje.
Ko govorimo o podnebni pravičnosti, govorimo o socialno-ekonomskem sistemu, v katerem lahko vsak živi dostojno in kakovostno življenje.FOTO: Iniciativa Mladi za podnebno pravičnost

Ali se bostev iniciativiukvarjali tudi z možnimi rešitvami?

Vzpostavili smo uredniško skupino, ki pripravlja daljšo obrazložitev naših zahtev. Tam bomo tudi konkretizirali nekatere predlagane ukrepe. Ob tem smo se dogovorili, da bomo po protestu vzpostavili nekaj vsebinskih delovnih skupin (verjetno razdeljenih po vsebinskih področjih – kmetijstvo, energetika ipd.), ki bodo pripravljale rešitve. Nenazadnje pa je treba tudi poudariti, da o podnebnih spremembam in rešitvah nanje govorimo že najmanj 30 let, tako da primarni problem ni v pomanjkanju rešitev, temveč v pomanjkanju politične in gospodarske volje. Peščici ljudi odgovarja obstoječe stanje in ga ohranja. Zato je tudi eden naših ključnih ciljev pritisk na odločevalce po takojšnjem in pravičnem ukrepanju na področju podnebnih sprememb. 

O čem ste se poleg napovedanih protestov pogovarjali ob ustanovitvi iniciative?

Pogovarjali smo se o dolgoročnem delovanju in ciljih. Napovedan protest je le ena od akcij, ki smo se jo odločili organizirati v okviru gibanja. Naš cilj je dolgoročno kontinuirano delovanje, ki vključuje izobraževanje na področju okoljskih in z njimi povezanih družbenih tematik, vključevanje mladih in organizacijo aktivnosti, prek katerih bomo dosegli to, kar zahtevamo. Temu tudi prilagajamo naše delovanje. Vzpostavili smo bralni krožek, katerega namen je na srednji in dolgi rok izobraziti in opolnomočiti mlade pri razumevanju, reflektiranju in kritičnem obravnavanju podnebne krize in iskanju naprednih rešitev nanjo.

Organizirali bostetorejpodnebne proteste mladih. Kako bo videti ta dogodek in kako se boste nanj pripravili?

Inciativa Mladi za podnebno pravičnost
Inciativa Mladi za podnebno pravičnostFOTO: Iniciativa Mladi za podnebno pravičnost

Priprave na protest potekajo že vse od petka, 22. 2., ko je na uvodnem srečanju MzPP več kot 120 mladih kot enega izmed medijev za doseganje želenih sprememb izbralo protest. Ustanovili smo več delovnih skupin (za koordinacijo, PR, vsebino, teren, kreativne akcije, dijaško sekcijo), ki pripravljajo svoje zadeve za protest. Tako se je v zadnjem času pisalo vsebinske zahteve našega gibanja, pisalo članke, skrbelo za ažurno poročanje na družbenih omrežjih, dajalo izjave medijem, pripravljalo kreativne intervencije v prostoru, oblikovalo letake in plakate in tako dalje. Prejšnji petek, 3. 3. 2019, smo imeli tudi vsebinsko srečanje, ki se ga je udeležilo več kot 80 mladih in na katerem smo izglasovali 10 krovnih zahtev za protest 15. 3. Ta se bo začel odvijati ob 11.55. Zbrali se bomo na Trgu Zvezda, nato bomo naredili pohod po Ljubljani in končali protest pred vlado. Tiste, ki se nam ne morete pridružiti v Ljubljani, pa bi radi sodelovali v globalnem podnebnemu gibanju, pozivamo, da se organizirate v svojem lokalnem kraju.

Ali nameravate v gibanje privabiti tudi strokovnjake?

Trenutno nimamo stikov s strokovnjaki, če s tem razumemo starejše posameznike in posameznice, zaposlene na področju okolja in podnebnih sprememb, ko pa se bomo v celoti in primarno posvetili pripravi konkretnim ukrepom, pa jih bomo verjetno poklicali za nasvete, podatke in podobno. Ob tem imamo znotraj gibanja nekatere vsebinsko zelo podkovane študente in študentke, ki pomagajo in soustvarjajo vsebino.

KOMENTARJI (16)
Opozorilo: Po 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. S klikom na gumb Spletno oko prijavite komentar, za katerega menite, da vsebuje sovražni govor.
PRIJAVI KOMENTARPravila za objavo komentarjev
PREKLIČI
FriedmanovMilton 07.03.2019, 17:58:27
O bog. Delat se spravite.
panboj 07.03.2019, 17:33:53
Ja in mladi, vsaki skoraj mesec nov telefon in vse kar spada zraven. Ali ni to morda onesnaževanje in izkoriščanje planeta glede rud?
Justice_is_coming81 07.03.2019, 15:07:48
Sicer je a tko, novice o Kim Kardashian in podobnimi so veliko veliko bolj ogledane in obiskane, kot kakšne novice o izboljšanju sveta in življenju na njem... to pove vse o zavedanosti ljudi...
Justice_is_coming81 07.03.2019, 15:05:48
Jaz jih podpiram in prav je tako, vsem prejšnjim generacijam se je blago hebal za svet in vse živo na njem. Oni imajo še vse pred seboj, kot tudi moji otroci ki so sedaj stari 8 let... kakšen svet jim puščamo oziroma bomo pustili naslednjim generacijam... vem da se ne da vse v enem dnevu spremenit, ampak bo treba čimpreje kaj narediti, ker nimamo prav veliko časa na voljo. In ne ni res če ti je dolgcajt in nimaš kaj počet postaneš aktivist, to je volja vsakega posameznika in želja po spremembi... ne pozabite naši otroci in njihovi otroci bodo hudo nasankal, če se ne bomo vsi SKUPAJ postavili in naredili kaj za to da bo drugače...
KajČmo 07.03.2019, 15:05:47
Nič nimam proti mladim, ki znajo biti tudi aktivisti in v tem duhu stopijo na ulice in povedo svoje. Mi je pa žal da gredo na ulice samo ob takih primerih, ki ne zahtevajo pretirane politične angažiranosti. Pa tudi roko na srce, Slovenci smo kapljica v morju z izpusti, ne samo da jih imamo na prebivalca manj kot Kitajska, še mnogo manj nas je kot Kitajcev. So pa stvari v Sloveniji, ki se dajo pošlihtat če je volja, ampak je večina mladih politično pasivnih. Kar pa me še bolj moti je, da organizatorji protesta nekako prikrito vnašajo ideologijo. To, da ena od točk pravi: SKUPNOSTNO UPRAVLJANJE z življenskimi viri je več kot očitno primes ideologije organizatorjev. Pa še marsikaj v programu, tudi recimo da se premožne avtomatsko krivi za onesnaževanje in se jih dodatno obdavči. Skratka, kljub temu da je Slovenija iz leta v leto boljša v boju z onesnaženostjo, se mi zdi da organizatorji pod idejo boja proti segrevanju itd. v resnici zagovarjajo svojo ideologijo.
Manandi 07.03.2019, 14:51:30
Ko nimaš pametnega dela, si sfalil življenje, si zabluzil, zagreznil ne veš kaj sam z seboj postaneš Akrivist..in utrujaš vse okol sebe.
fairplayy 07.03.2019, 14:13:25
Vsi ki pljuvate po teh 'nevladnikih ' pa sami povejte kiaj ste naredili za okolje, aja vam je vseeno za vaše zdravje in zdravje vaših otrok
Manandi 07.03.2019, 13:21:31
Kdo preživlja te LENUHE, to me zanima ?? In kaj so ustvarili v življenju ??
Bananistanec 07.03.2019, 13:21:20
Takih aktivistov se je za bat v prihodnosti, znajo nam krojit kaj bomo jedli in s čim se bomo ogrevali, kako se bomo oblačili, itn ..... ni pa prav nič narobe če jih skrbi za okolje dokler to ne pride do skrajnosti
Bananistanec 07.03.2019, 13:57:04
Vegani že talajo minuse, kar veselo na delo
flatearth 07.03.2019, 13:10:36
Tukaj pa se bodo izmišljevali nove davke na kisik in take stvari,
sodelujem 07.03.2019, 12:59:45
Ja a mi ta iniciativa lahko pove od česa živijo??
Andree 07.03.2019, 13:04:47
To so bodoči nevladniki,ki bodo potem postali poslanci
ArnoldSchwarzenigger 07.03.2019, 12:52:01
Super iniciativa. Podpiram. Po drugi strani pa žal iz vsega skupaj ne bo nič, ker žal škarje in platno je v popolnoma drugih rokah. Dobro vsaj kej se bo spilo pa pokadilo. Druženje bo:)
Andree 07.03.2019, 12:49:44
Bodoči nevladnimi,ki bodo cuzali denar
fairplayy 07.03.2019, 12:11:13
Zelo pohvalno na mladih svet stoji. Škoda, da bo štrajk omenjen letos samo na LJ tudi v drugih mestih bi se lahko zbrali pred občinami mladi in pokazali, da niste samo ovce, ki ne znate druga kot buljit v tel in tablice ampak se tud kaj pametnega naučite iz sodobne tehnologije. Se strinjam z zahtevami vendar bi morali vsako zahtevo podkrepiti z mogočimi konkretnimi rešitvami.